Lofree x 星巴克  机械款万年历

洛斐联名机械款万年历

演绎超酷硬核浪漫

潮玩桌面机械摆件

拿捏时髦和实用 

STBKS.png (11.42 MB)

生活之美,流动在第三空间里的精致体验

也迸发于触手可及的2㎡中的生活灵感

STBKS2.png (12.06 MB)

2022-12-05 110630.jpg (1.67 MB)2022-12-05-103354.jpg (8.36 MB)STBKS10.png (4.69 MB)STBKS12.png (4.27 MB)STBKS5.png (2.55 MB)STBKS7.png (870 KB)